• Home >
  • Nieuws >
  • Zakelijk >
  • Wet arbeidsmarkt in balans. Wat verandert er voor flexwerkers?

Wet arbeidsmarkt in balans. Wat verandert er voor flexwerkers?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking treedt, moet ertoe leiden dat flexwerk duurder wordt en dus minder aantrekkelijk. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor flexcontracten?

Ketenbepaling
Het wordt weer mogelijk om mensen drie aaneensluitende tijdelijke contracten aan te bieden in maximaal drie jaar. Nu is dat nog twee jaar. Na die drie jaar moet u minimaal zes maanden wachten voor u de werknemer weer een tijdelijk contract mag aanbieden. Wel kunnen hier in de cao andere afspraken over gemaakt worden. Voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte, gelden de nieuwe regels niet. En voor seizoenarbeiders mag de tussenperiode via een cao beperkt worden tot drie maanden.

Voor bepaald uitzendwerk kan de keten in een cao verlengd worden tot maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar. Bovendien gaat bij uitzendwerk de ketenbepaling pas in na een eerste uitzendperiode van 26 weken (in een cao eventueel verlengd tot maximaal 78 weken).

Arbeidsvoorwaarden payrollers
Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij u in dienst zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor salaris, vakantiegeld, prestatiebeloning of dertiende maand en vakantiedagen. Maar ook voor alle bedrijfsvoorzieningen en diensten, waar collega-werknemers in soortgelijke functies recht op hebben. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang- en vervoersfaciliteiten of toegang tot kantine en fitnessruimte. Alleen voor het pensioen worden de rechten niet gelijkgetrokken. Daarvoor geldt de eigen pensioenregeling van het payrollbedrijf. Die moet voor zijn pensioenregeling aansluiting zoeken bij de pensioenpremies in uw sector of bij minstens de gemiddelde werkgeverspremie voor pensioen in Nederland.

Beschikbaarheid oproepkrachten
Oproepkrachten kunnen niet verplicht worden permanent beschikbaar te zijn. U moet de medewerkers minstens vier kalenderdagen voor aanvang van het werk oproepen, schriftelijk of elektronisch (e-mail, sms, of WhatsApp). De geplande werkdag telt daarbij niet mee. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan, hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Wel kan de termijn van vier dagen bij cao worden verkort tot één dag. Als u binnen vier dagen voor aanvang van het werk met wijzigingen komt (werk intrekken of tijdstippen wijzigen), heeft de werknemer recht op loonbetaling zoals in de oorspronkelijke oproep.

Recht op vaste uren
U kunt een medewerker niet jarenlang op basis van een oproepcontract aan het werk houden. Na 12 maanden moet u binnen een maand een aanbod doen voor een contract met vaste uren. Voor die uren geldt dan ook de loondoorbetalingsplicht. Hoeveel vaste uren u aanbiedt, is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur per maand in de voorgaande 12 maanden. Een onderbreking korter dan zes maanden valt ook onder die periode. Als de werknemer het aanbod aanvaardt, is er geen sprake meer van een oproepovereenkomst. Accepteert hij het aanbod niet, dan wordt de oproepovereenkomst voortgezet.

Biedt u geen vaste uren aan, maar schakelt u de werknemer nog steeds in als oproepkracht? Dan heeft hij tóch recht op het loon voor het aantal uren waarvoor hij een aanbod had moeten ontvangen.

Transitievergoeding vanaf dag 1
Op dit moment hebben medewerkers pas na twee jaar recht op een transitievergoeding. In de WAB krijgen alle medewerkers daar vanaf dag één recht op. Dat recht geldt dus ook voor tijdelijke krachten.

Lage en hoge WW-premie
In de huidige situatie betaalt u voor de eerste zes maanden WW een premie die afhankelijk is van de sector waar uw bedrijf actief in is. Voor de WW-periode na de eerste zes maanden betalen alle werkgevers op dit moment dezelfde AWf-premie (Algemeen Werkloosheidsfonds).

Met de invoering van de WAB vervalt het systeem van twee premies. In plaats daarvan betaalt u voor de hele WW-periode één algemene premie die afhankelijk wordt van de aard van de arbeidsovereenkomst. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, met een eenduidige (vaste) arbeidsomvang en met loondoorbetalingsplicht, geldt een lage premie. Voor alle andere contractvormen geldt een hoge premie. De hoge premie is altijd 5% punt hoger dan de lage premie.25-06-2019
Ons kantoor Hollandscheveld

Het Hoekje 35
7913 BB Hollandscheveld

Telefoon: (0528) 34 17 11
E-mail: info@mulderij.nl

Ons kantoor Hoogeveen

Alteveerstraat 9
7906 CA Hoogeveen

Telefoon: (0528) 34 17 11
E-mail: info@mulderij.nl

Ons kantoor De Wijk

Dorpsstraat 74
7957 AW De Wijk

Telefoon: (0528) 34 17 11
E-mail: info@mulderij.nl

Adviesgroep Mulderij Verzekeringen | Het Hoekje 35 Hollandscheveld| Alteveerstraat 9 Hoogeveen | Dorpsstraat 74 De Wijk| Disclaimer| PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top