Hoe veilig is uw bedrijfsuitje?

U wilt uw waardering aan uw medewerkers laten blijken en organiseert een spannend en avontuurlijk bedrijfsuitje. Maar dat uitje verloopt anders dan gedacht: een van uw medewerkers krijgt een ongeval en raakt ernstig gewond. Bent u dan aansprakelijk?

Vrouw tekent op whiteboard
Nieuws
Datum: 25-03-2019

Dat u verplicht bent om uw werknemers te beschermen op de werkvloer, is vanzelfsprekend. In principe bent u aansprakelijk voor arbeidsongevallen die plaatsvinden tijdens de uitoefening van het werk. Maar als het ongeval plaatsvindt tijdens een bedrijfsuitje, bent u dan ook aansprakelijk? Want is er bij een bedrijfsuitje sprake van een gebeurtenis "tijdens de uitoefening van het werk"?

In belang van het bedrijf?

Die vraag is niet zomaar met ja of nee te beantwoorden. De specifieke omstandigheden van het bedrijfsuitje zijn van groot belang. Wordt het uitje georganiseerd in verband met de gebruikelijke werkzaamheden? Is deelname verplicht of wordt het als een verplichting gevoeld? Wordt het belang van het bedrijf gediend door het uitje? Als dat allemaal het geval is, bent u als werkgever wel degelijk verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het bedrijfsuitje. Ook als het programma afwijkt van de dagelijkse werkzaamheden en op een zaterdag wordt georganiseerd. U moet als werkgever erop toezien dat het uitje op een veilige manier georganiseerd wordt. Schiet u tekort, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden.

Goed werkgeverschap

Wat als het ongeval zich heeft voorgedaan buiten de uitoefening van de werkzaamheden? Als de activiteiten toch enigszins aan het werk gerelateerd zijn, bent u als werkgever nog altijd verantwoordelijk vanuit het idee van ‘goed werkgeverschap’. U heeft een zorg- en preventieplicht en er wordt van u verwacht dat u zich rekenschap geeft van de risico’s van het bedrijfsuitje en dat u de kans op schade tot een minimum wilt beperken. U kunt bijvoorbeeld waarschuwen voor de gevaren, veiligheidsmaatregelen treffen en eventueel een goede verzekering afsluiten.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid is een ruim begrip waardoor u in beginsel aansprakelijk kan worden gehouden voor ongevallen tijdens een bedrijfsuitje. Als een medewerker dan schade oploopt, kan hij dat op u verhalen. Hoe gaat u om met dat risico? Neem contact op met ons kantoor om te bespreken hoe u werkgeversaansprakelijkheid kunt verzekeren en of een collectieve ongevallenverzekering iets is voor uw medewerkers.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Noodnummer buiten kantoortijden

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.