Lage eindleeftijd AOV niet alleen bij zware beroepen

Als u als ondernemer arbeidsongeschikt wordt, verdient u minder of zelf helemaal geen geld meer. Goed dus dat u zich voor dit risico kunt verzekeren en een uitkering kunt krijgen tot uw AOW ingaat. Of niet? De eindleeftijd ligt soms veel lager. En niet alleen voor zware beroepen.

Steeksleutel op je hoofd
Nieuws
Datum: 21-03-2019

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) die een ondernemer afsluit, kent een bepaalde eindleeftijd. Die eindleeftijd is onder meer gekoppeld aan zijn of haar beroep. Zo stoppen uitkeringen aan arbeidsongeschikte verhuizers of bejaardenverzorgers eerder dan die aan binnenhuisarchitecten of copywriters. Als de eindleeftijd op 60 of zelfs 55 jaar ligt, hebben deze ondernemers op oudere leeftijd een probleem. Als ze dan arbeidsongeschikt worden, moeten ze een behoorlijke periode zonder uitkering zien te overbruggen.

Eindleeftijd meegestegen met AOW-leeftijd?

Het probleem wordt voor bepaalde beroepen zelfs nog groter omdat de AOW-leeftijd stijgt. Veel verzekeraars hebben de eindleeftijd van hun AOV’s mee laten stijgen naar 68 jaar of zelfs 70 jaar. Maar voor zo’n 50 beroepen is dat niet gebeurd. Een eindleeftijd op 60 jaar, blijft daar dan op hangen. De periode tot de AOW wordt zo nog langer. De lagere eindleeftijd geldt overigens niet alleen voor traditioneel zware beroepen in de bouw en de zorg. Ook in de culturele sector kunnen ondernemers zich vaak niet tot hun pensioen verzekeren. Acteurs, kunstschilders en zangers zijn bij veel verzekeraars maar beperkt te verzekeren.

AOV doorlichten

Misschien staat u er niet bij stil dat ook voor uw beroep een lagere eindleeftijd geldt of dat deze niet meestijgt met de AOW-leeftijd. Heeft u een AOV afgesloten, laat ons die dan eens doorlichten. Is de eindleeftijd u te laag? Er zijn ook verzekeraars die een hogere eindleeftijd hanteren. En ook partijen waar u toch tot uw AOW verzekerd kunt worden. Ook nemen we de dekking met u onder de loep. Bent u nog tevreden over de keuzes die u eerder gemaakt heeft? Wij bespreken graag met u wat uw mogelijkheden zijn om de verzekering uit te breiden.

Ook gezonde ondernemer valt uit

Bent u nog niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid omdat u denkt dat het risico daarop maar klein is? Dan vergist u zich. Uit een inventarisatie van een verzekeraar is gebleken dat vorig jaar de meeste arbeidsongeschiktheid werd veroorzaakt door 'Verwonding en Ongevalletsel'. Meer dan 18% van de uitval is toe te schrijven aan ongevallen. Op de tweede plaats (17%) staat 'Psyche' als belangrijkste uitvalveroorzaker. Denk hierbij aan overspannenheid/burn-outs. Ongevallen en psychische klachten treffen ook jonge, gezonde ondernemers. Neem daarom contact op met ons kantoor om te bespreken hoe u uw inkomen kunt verzekeren.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Noodnummer buiten kantoortijden

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.