Tractors oldtimer

Agrarisch verzekeringspakket

Een uniek totaalpakket voor tuinders en boeren.

 • Agrarisch verzekeringsspecialist
 • Passende verzekeringen
 • Uitgebreide en unieke voorwaarden
 • Dubbele dekkingen zijn uitgesloten
 • Alles goed geregeld
Een uniek totaalpakket voor boeren en tuinders

Agrarisch verzekeringspakket

De agrarische markt brengt kansen, maar ook risico’s en financiële zorgen met zich mee. Adviesgroep Mulderij biedt speciaal voor u als boer of tuinder een verzekeringspakket waarmee u naast de gebruikelijke bedrijfsrisico’s ook de agrarische risico’s dekt. Al uw verzekeringen in één pakket? Dat kan bij Adviesgroep Mulderij.

Wat maakt het verzekeringspakket uniek?

 • Schade aan uw gewassen door extreme weersomstandigheden wordt direct vergoed.
 • Bij verlies van uw veestapel door een uitbraak van een dierziekte, is er niet alleen dekking voor de kosten hiervan. De schade die is ontstaan door de veestapel uit voorzorg een ander onderdak te geven is ook gedekt. Net als de gevolgschaden van vervoersverboden die hieruit ontstaan zijn.
 • Arbeidsongeschiktheid is te verzekeren tot een eindleeftijd van 67 jaar in plaats van tot 60 jaar.
 • Besluit de overheid vanwege het Natura 2000 beleid uw agrarische grond om te zetten naar een natuurgebied, dan bieden wij u niet alleen agrarisch gespecialiseerde rechtsbijstand, ook dekken wij uw rechtsbijstand met terugwerkende kracht.
 • Als uw melkopslagtank schade heeft gelopen door penicilline, dan vergoeden wij de inhoud van uw tank.

Waaruit bestaat het pakket?

 • Aansprakelijkheid Bedrijf (AVB): beschermt uw totale bezit, dekt schade aan personen en zaken en de daardoor ontstaande gevolgschade.
 • Uitgebreide brandverzekering: verzekert u voor brandschade aan panden en woningen.
 • Glas en gewassen: verzekert u voor schade aan tuinbouwkassen en gewassen in kassen.
 • Rundvee: vergoedt materiële schade aan uw veestapel door dood en het moeten afmaken als gevolg van ziekte, ongeval, acute vergiftiging, verlies door diefstal en vermissing.
 • Gevolgschade uitval regelapparatuur (GUR): dekt de waardevermindering, groei- of productievermindering van uw levende vee veroorzaakt door het plots uitvallen van de regelapparatuur door iets wat niet werkt.
 • Rechtsbijstand: verzekert u van professionele agrarische rechtshulp bij juridische conflicten.
 • Wagenpark: verzekert uw personen-, vracht- en bestelauto’s.
 • Land- en Werkmaterieel: schade aan uw land- en werkmaterieel door o.a. ongelukken, brand, diefstal.
 • Agro-AOV: verzekert de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid voor u en uw bedrijf.

Wilt u meer informatie? Maak een afspraak zonder verplichtingen met één van onze adviseurs.
Wij informeren u graag over alle voordelen en onze unieke voorwaarden.

Stel ons gerust uw vraag

Noodnummer buiten kantoortijden