Werkgroep: 'Bouw hypotheekrenteaftrek af'

De hypotheekrenteaftrek staat opnieuw ter discussie. Een ambtelijke werkgroep roep het nieuwe kabinet op om de fiscale voordelen van huiseigenaren te verkleinen. Naast het afbouwen van de renteaftrek stellen ze ook voor om het eigenwoningforfait te verhogen.

Bespreking over financiën
Nieuws
Datum: 22-02-2024

Die belastingvoordelen zijn een belangrijke oorzaak van de hoge huizenprijzen, aldus het rapport van de werkgroep. Daardoor loopt de totale hypotheekschuld op, daalt het aanbod van (betaalbare) huurwoningen en ontstaan er meer inkomensverschillen.

Te complex

Verder waarschuwt het rapport ervoor dat het Nederlandse belastingstelsel dreigt vast te lopen omdat het te complex is geworden. Niet alleen voor de belastingbetaler, ook voor de Belastingdienst zelf. Eén van de oorzaken daarvan is het 'woud van aftrekposten, vrijstellingen en uitzonderingen'.

Belasting op arbeid omlaag

Aan de andere kant pleit de werkgroep ervoor om arbeid juist minder te belasten. De inkomstenbelasting is in Nederland verhoudingsgewijs hoog en dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. En omdat ons land snel vergrijst, lopen die inkomsten sowieso terug.

Pensioen en vermogen

Daarom oppert de werkgroep ook de mogelijkheid om de belasting voor gepensioneerden op termijn te verhogen. Een andere manier om dreigende gaten in de Rijksbegroting te dichten, is het zwaarder belasten van vermogen.

Verkiezingsbeloften

Het is maar de vraag of de politieke partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet deze adviezen zullen meenemen in hun overwegingen. Veel daarvan gaan namelijk in tegen de verkiezingsbeloften die zij hebben gedaan.

We houden u op de hoogte

Het zal daarom waarschijnlijk nog wel even duren voordat deze discussie actueel wordt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u nu al vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust even contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Noodnummer buiten kantoortijden