Ziekteverzuim

Verzuimverzekering

Een complete oplossing voor preventie, verzuim én re-integratie van zieke medewerkers binnen uw bedrijf. Scherpe premie en deskundige begeleiding.

Vraag offerte aan

Verzuimverzekering voor kostenbeheersing bij ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een reëel financieel risico voor elk bedrijf met werknemers. Gedurende de eerste twee jaar moet u zieke medewerkers 70 procent van het loon doorbetalen. Een verzuimverzekering helpt u zowel bij het financiële aspect als bij uw wettelijke verplichtingen

Als een medewerker zich ziek meldt, bent u verplicht zijn loon door te betalen. Twee jaar lang zelfs. Dat financiële risico is meestal te groot om zelf te dragen. Met een verzuimverzekering zorgt u ervoor dat dit risico beperkt wordt en de kosten (deels) worden vergoed.

Wat vergoedt de verzuimverzekering?
Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte van) het door te betalen loon. Het is in ieders belang om de werknemer zo snel mogelijk weer gezond en gemotiveerd op de werkplek terug te krijgen. Daarom bieden veel verzuimverzekeringen speciale diensten waarmee u ziekteverzuim kunt voorkomen en beperken. Denk aan een plan van aanpak, arbodienstverlening, casemanager en preventiemedewerker.

Dekkingspercentage
U kiest voor een deel zelf welk percentage van de kosten u wilt verzekeren. In de praktijk ligt dit dekkingspercentage tussen de 70 en 100 procent. U mag voor het tweede jaar een ander dekkingspercentage kiezen dan voor het eerste jaar. Ook kunt u werkgeverslasten meeverzekeren die bij ziekte doorlopen, zoals de werkgeverspremies.

Wachtdagen
De meeste verzekeraars keren pas uit na een bepaald aantal wachtdagen per ziektegeval. U kunt kiezen voor een groter of een kleiner aantal wachtdagen. Bij een korte wachtperiode betaalt u meer premie, maar heeft u sneller financiële zekerheid. Een andere mogelijkheid is om met de verzekeraars een bepaald bedrag af te spreken voor het totale ziekteverzuim. Pas als de kosten boven dat bedrag uitkomen, keert de verzekeraar uit.

Hoe wordt de premie bepaald?
De premie van uw verzuimverzekering hangt onder meer af van de totale loonsom, de sector waarin uw bedrijf werkt, de samenstelling van uw personeel en het ziekteverzuimverleden. Ook de dekkingspercentage, het aantal wachtdagen en de vraag of u arbodiensten afneemt, zijn van invloed op uw premie.

Laat u adviseren
Is het verstandig om een verzuimverzekering af te sluiten? En hoe moet deze ingericht worden? Het antwoord op die vragen vereist een grondige analyse van het ziekteverzuim en de kosten daarvan voor uw bedrijf. Wij buigen ons samen met u over de cijfers en adviseren u over de beste manier om u te verzekeren.

Vragen over uw verzuimverzekering? Mail ons of bel voor persoonlijk advies: (0528) 34 17 11.

Bundel uw bedrijfsverzekeringen

Uw WGA-verzekering kunt u opnemen in ons flexibele pakket bedrijfsverzekeringen. Dit levert u extra premiekorting op en alle polissen sluiten naadloos op elkaar aan.

Meer informatie

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.

Stel ons gerust uw vraag

Noodnummer buiten kantoortijden

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.